DNF桃炎辅助

DNF手动辅助展示区

F9详细教学
要用到的功能有 :
F9       连续性技能跳板
F7       遍历技能(只遍历技能,效果更好)
OR
F11      遍历地图代码(跳板找代码用,生成到桌面)

1,详细解读源泉代码的触发机制
70981


2. 详细解读人偶触发机制
怪物代码:65610
技能代码:18512

3. 以2段源泉为例,解读如何多段代码

[1755      ]8631        悲鸣黑洞 (多段)
[1756      ]8632        悲鸣黑洞 (多段)
备用


2093062