DNF木兰辅助

DNF手动超时空辅助区

第一步:木兰登录器专区 下载木兰登录器 然后注册登录木兰
-------------------------------------------------------
第二步:木兰图标专区 》 下载自己对应图标(家庭下载家庭图标 网吧下载网吧图标) 
按照图标使用说明来使用 (若有图标无需再用)
--------------------------------------------------------
第三步:上游戏即可 到了赛利亚房间 打开进程 找到一个名为dnf.exe进程打开
--------------------------------------------------------
第四步:网盘 木兰文件专区 下载木兰文件到桌面 然后把木兰文件拖到登录器界面任意位置 打开 然后按照木兰文件上面使用说明姿势来即可